<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=273208293148946&ev=PageView &noscript=1"/>
Bảng ước tính giá

890,000,000 đ

Dòng xe

Nơi mua

Trên đây là một số chi phí cố định quý khách hàng bắt buộc phải trả khi mua và đăng ký xe.
Các chi phí khác có thể phát sinh (và không bắt buộc) trong quá trình đăng ký xe.